Podstawy mikroelektroniki

Podstawy mikroelektroniki

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-7421-158-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
182

Podręcznik zawiera prezentację treści programowych przedmiotu Mikroelektronika, wchodzącego w skład zajęć na kierunku Elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W związku jednak z pojawieniem się nowej dziedziny nauki i techniki – nanoelektroniki konieczna będzie modyfikacja wybranych fragmentów jego treści w formie uzupełnień i komentarzy.

W kilkunastu rozdziałach kolejno zdefiniowano zakres i cele mikroelektroniki oraz podano stosowane klasyfikacje układów scalonych. Osobne miejsce poświęcono wybitnym twórcom mikroelektroniki. Omówiono także podstawowe procesy technologiczne stosowane do wytwarzania układów scalonych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na właściwości elektryczne tych układów. Opisano również bipolarne i unipolarne układy scalone, więcej miejsca poświęcając tym ostatnim, m.in. poruszając problem wykorzystania w unipolarnej technologii krzemowej nowych dielektryków bramkowych. Kolejno zaprezentowano cyfrowe układy scalone oraz wybrane analogowe podukłady scalone. Przedstawiono także podstawowe rodzaje układów scalonych typu ASIC, jak i poruszono problematykę inżynierii naprężeń coraz szerzej stosowanych w mikroelektronice. Podano m.in. podstawowe informacje na temat innych niż krzem wybranych materiałów półprzewodnikowych. Na zakończenie zaś zajęto się prognozami oraz ograniczeniami rozwoju mikroelektroniki.

Spis treści: