Podstawy eksploatacji maszyn okrętowych. Tarcie i zużycie

Podstawy eksploatacji maszyn okrętowych. Tarcie i zużycie

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2006
ISBN: 
83-7421-016-8
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
248

Podręcznik „Podstawy eksploatacji maszyn okrętowych. Tarcie i zużycie” autorstwa Jana Kazimierza Włodarskiego podejmuje problematykę trwałości i niezawodności zespołów maszyn roboczych, stanowiących wyposażenie statków morskich. Częste przypadki uszkodzeń maszyn okrętowych na skutek uchybień w ich obsłudze i użytkowaniu w ponad 90% mają wpływ na ograniczoną trwałość maszyn, stąd potrzeba zaznajomienia oficerów mechaników okrętowych z procesami tribologicznymi. Prezentowany podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiono dekompozycję złożonych systemów technicznych do poziomu systemu tribologicznego na przykładzie silnika spalinowego. Drugi rozdział obejmuje podstawy tribologii. Rozdział trzeci porusza zagadnienia zużycia i smarowania, występujące w systemie tłok-cylinder silnika spalinowego. Do analizy tych problemów przyjęto procedurę zalecaną przy badaniu uszkodzeń maszyn, tzn. charakterystyka obiektu, tarcie i warunki smarowania, procesy destrukcyjne i uszkodzenia. Zastosowano ją również w pozostałych trzech rozdziałach. W rozdziale czwartym omówiono łożyska ślizgowe, w piątym – łożyska toczne, w szóstym zaś – przekładnie zębate. Podzespoły te wchodzą w skład maszyn okrętowych.  Podręcznik zawiera także wykaz skrótów i oznaczeń używanych w tekście oraz obszerną bibliografię. 

Spis treści: