Mechanika ogólna. Część 3. Dynamika

Mechanika ogólna. Część 3. Dynamika

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2012
ISBN: 
978-83-7421-176-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
272

Podręcznik stanowi trzecią część publikacji „Mechanika ogólna”. Zawarty w nim materiał przedstawiono w sposób możliwie prosty. Zamieszczono tu dużą liczbę przykładów i zadań, a także pytania kontrolne na końcu każdego rozdziału. W podręczniku omówiono następujące zagadnienia: podstawy dynamiki, zasadę pędu, masowe momenty bezwładności, zasadę krętu, pracę i moc, zasadę energii reakcje dynamiczne łożysk, przybliżoną teorię zjawisk żyroskopowych, uderzenia, zasadę prac przygotowanych (wirtualnych), zasadę d’Alemberta, równania Lagrange’a oraz drgania mechaniczne układów o jednym stopniu swobody. „Dynamika” przeznaczona jest dla studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, ale może być użyteczna również dla studentów innych uczelni technicznych.

Spis treści: