Makroekonomia - podstawy i zadania

Makroekonomia - podstawy i zadania

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-7421-127-7
Typ publikacji: 
Wersja: 

Skrypt autorstwa Moniki Brzózki i Hanny Kruk pt. „Makroekonomia – podstawy zadania” obejmuje tematykę zajęć z makroekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AM w Gdyni. Omówiono w nim podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz zaproponowano zadania z rozwiązaniami. W kilku rozdziałach zawarto elementarne problemy ekonomii, przedstawiając m.in. główne nurty w teorii ekonomii, PKB i sposób jego liczenia, analizę krótkookresową dochodu narodowego, rolę państwa w gospodarce i jego system finansowy, pieniądz, system bankowy, rolę banku centralnego, proces inflacji, bezrobocie, a także cykl koniunkturalny. Skrypt stanowi niezbędne dla studenta kompendium wiedzy z zakresu makroekonomii.

Spis treści: