Jednostki miar wczoraj i dziś. Przegląd systemów miar i wag na lądzie i na morzu

Jednostki miar wczoraj i dziś. Przegląd systemów miar i wag na lądzie i na morzu

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-7421-148-2
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
644

Obszerna publikacja Adama Weintrita pt. „Jednostki miar wczoraj i dziś. Przegląd systemów miar i wag na lądzie i na morzu” przynosi wiedzę na temat funkcjonowania jednostek miar we współczesnym świecie, ale także podejmuje próbę historycznego ujęcia, objaśnienia, całościowego zebrania i usystematyzowania problematyki jednostek miar. Przedstawiono tu stosowane ogólnie w nauce i technice, a przede wszystkim w żegludze, handlu, transporcie i gospodarce morskiej, miary w ujęciu historycznym, tłumacząc zależności pomiędzy jednostkami używanymi powszechnie na całym świecie lub lokalnie. Nie ograniczono się tylko do najbardziej znanych jednostek morskich jak: mila, kabel, węzeł, stopa, ale przywołano także te już dawno zapomniane jak: furlong, uncja czy pręt. Szczególnie potraktowano jednostki miar i wag stosowanych na dawnych i obecnych ziemiach polskich, poświęcając im dużo miejsca. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej omówiono systemy miar i wag we wspomnianym ujęciu historycznym, w drugiej scharakteryzowano morskie jednostki miar, w trzeciej zaś przedstawiono współczesną postać systemu metrycznego i jej znaczenie w przeliczaniu jednostek miar i wag. Publikacja stanowi prawdziwe kompendium wiedzy zarówno dla studentów nawigacji uczelni morskich, dla ludzi zawodowo związanych z morzem, jak i dla pasjonatów historii jednostek miar i wag oraz osób zajmujących się zagadnieniami metrologicznymi i normalizacyjnymi.

Spis treści: