Elementy półprzewodnikowe

Elementy półprzewodnikowe

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2009
ISBN: 
978-83-7421-073-7
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
149

Podręcznik Witolda J. Stepowicza pt. „Elementy półprzewodnikowe” może służyć studentom Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kierunku elektronika i telekomunikacja. Zawiera poglądowe przedstawienie zasad działania i podstawowych właściwości użytkowych najważniejszych elementów półprzewodnikowych. Problematykę tę zalicza się do tzw. klasycznej teorii elementów półprzewodnikowych. Posłużono się tu terminem „element” zamiast „przyrządu”, gdyż lepiej oddaje on treść podręcznika, dotyczącą przede wszystkim opisu właściwości elektrycznych obiektu z punktu widzenia użytkownika. W sześciu rozdziałach zaprezentowano m.in. diody półprzewodnikowe zawierające złącza, będące stykiem dwóch warstw (obszarów) różnych materiałów, tranzystory bipolarne wykorzystywane jako elementy indywidualne oraz w układach scalonych czy tranzystory polowe. Omówiono także elementy optoelektroniczne, m.in. fotodetektory, źródła promieniowania – diody elektroluminescencyjne, transoptory, elementy ciekłokrystaliczne oraz łącza. Wśród elementów bezzłączowych wyróżniono i scharakteryzowano termistory, warystory, piezorezystory, hallotrony i gausotrony. Podręcznik obejmuje szeroki zakres wiedzy przydatnej w dziedzinach takich jak np. mikroelektronika czy współczesna elektronika.

Spis treści: