Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2002
ISBN: 
83-87875-03-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
190

Skrypt „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej” autorstwa Magdy Bogaleckiej i Karola Barcewicza stanowi dużą pomoc w opanowaniu wiadomości o budowie, otrzymywaniu, właściwościach i zastosowaniu związków organicznych, przygotowując studentów do dalszego kształcenia się w dziedzinie biochemii i mikrobiologii. Uświadamia także, jakie niebezpieczeństwo, wynikające z właściwości związków chemicznych, grozi podczas nierozważnego przewożenia drogą morską substancji chemicznych. Oprócz przepisów bhp i opisu podstawowego sprzętu i naczyń laboratoryjnych skrypt zawiera zestawy ćwiczeń objętych programem zajęć laboratoryjnych, a także części teoretyczne, konieczne do wprowadzenia w tematykę ćwiczeń. W celu ułatwienia przyswojenia określonego zasobu wiedzy w skrypcie podano zakresy wymaganego materiału oraz zamieszczono kilkadziesiąt zadań problemowych do samodzielnego rozwiązania. Dołączono także spis niezbędnej literatury uzupełniającej.

Spis treści: